Cenniki do pobrania

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DLC

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy (dalej „Sklep”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie

niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”).

2. Właścicielem Sklepu jest: DLC DELIVERY LOGISTIC COMPANY MONIKA WASIAK z siedzibą w

Sopocie ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 23/1a. NIP 578-259-53-39

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia może dokonać każda osoba pełnoletnia bądź firma. Składanie zamówień w www.tanie-
pakowanie.com.pl odbywa się poprzez:

a) Złożenie zamówienia poprzez system sprzedaży sklepu ("dodaj do koszyka")

b) Wysłanie e-maila zawierającego dane dotyczące zamawianego towaru i niezbędnych danych

c) Telefonicznie na numer przeznaczony do składania zamówień, dostępny na stronie internetowej

Nabywcy na adres dlc.biuro@gmail.com

Sklepu w zakładce kontakt

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta

i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić

przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi

uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3.Cena towaru ma charakter wiążący w chwili złożenia zamówienia

4.Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem , że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców

sklepu.

5. przypadku , gdy towar objęty zamówieniem nie jest dostępny w magazynie lub u dostawców

sklepu , nabywca niezwłocznie, nie później jednak , niż w terminie określonym dla realizacji zamówienia

dotyczącego danego towaru, informowany jest o tym poprzez wysłanie do niego e-maila. W przypadku , gdy w

terminie 5 dni roboczych od wysłania do nabywcy przez sklep W wiadomości o stanie zamówienia nabywca nie

podejmie żadnej decyzji co do dalszej realizacji zamówienia , zamówienie zostanie anulowane w części , która nie

6. Do każdego realizowanego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny. Faktura

VAT jak i paragon fiskalny wystawiane są w chwili , gdy towar objęty zamówieniem gotowy jest do wysyłki ,

7. . Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu

Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy

sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający

może być przez Sklep zrealizowana.

dostawy lub w chwili odbioru towaru przez nabywcę.

w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

8. Nabywca może wycofać zamówienie w całości lub w części do momentu wysłania towaru.

§3

PŁATNOŚCI

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,

b) przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta

po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w

c)*karta płatnicza - Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro

* ePrzelewy - Płacę z inteligo, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelew24, Przelew z BPH, Płacę z

iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z City Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę

z Alior Bankiem, Millennium, ING Bank Śląski S.A., Crédit Agricole, EUROBANK - Płatności Internetowe. *

ePłatności - Deutsche Bank Polska S.A.,Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A.,Raiffaisen Bank Polska S.A.

emailu do Klienta,

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

DOSTAWA I ODBIÓR ZAMÓWIEŃ

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych ( Poczty Polskiej i firmy kurierskiej

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy

3. W przypadku płatności kartą, pozytywna autoryzacja jest wystarczająca aby rozpocząć realizację

GLS) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

zamówienia.

4. Dostawa towaru odbywa się w sposób określony przez nabywcę w formularzu pod podany tam

adres , przy czym może być to wyłącznie adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiana adresu dostawy

5. Nabywca ma obowiązek sprawdzenia w obecności przewoźnika dostarczonego towaru/towarów pod

jest możliwa tylko przy uprzedniej akceptacji przez pracownika sklepu.

kątem uszkodzeń mechanicznych i zgodności dostawy z zamówieniem.

§5

ZWROTY I REKLAMACJE

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon

2. Wszelkie reklamacje dotyczące wad ukrytych towarów rozpatrywane będą zgodnie z procedurami

stosowanymi przez producentów lub ich dostawców. W przypadku uznania reklamacji za zasadną towar wadliwy

zostanie naprawiony, wymieniony na inny - pełnowartościowy , a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu

wyprzedania wszystkich towarów i braku ich w magazynie lub u dostawców sklepu), sklep zwróci nabywcy

fiskalny lub faktura VAT).

równowartość ceny towaru lub zaoferuje inny, dostępny w sklepie.

3. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia towaru w obecności przewoźnika. Warunkiem

rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w dniu otrzymania przesyłki w obecności pracownika firmy spedycyjnej

protokołu reklamacyjnego na druku firmy transportowej oraz przesłanie protokołu na adres sklepu. Bez spisanego

protokołu reklamacyjnego z przewoźnikiem , reklamacje związane z uszkodzeniem towaru podczas transportu nie

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone

będą rozpatrywane.

wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę

wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni od odbioru

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o

koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana

zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o

odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej

towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

kwoty.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nabywca składając zamówienie , akceptuje powyższy regulamin sklepu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem , stosuje się odpowiednie przepisy

Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa polskiego.

3. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej

4. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie

przez firmę DLC DELIVERY LOGISTIC COMPANY MONIKA WASIAK danych osobowych zawartych

w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

6. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich

publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję

Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883 ze zm.).

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep jest w trybie podglądu

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.

{nocache:83e024874b983d925c48b5139641d123#0}
Sklep internetowy od home.pl